Maatwerk in Grootkeukens
  •   Meer dan 40 Jaar ervaring
  •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
  •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
  •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

Bouter en de Belastingdienst tekenen convenant “horizontaal toezicht”

04-05-2011 12:11
Op 12 april 2011 is door de heer R.J.W. Vlasveld (L), unitmanager bij de Belastingdienst Haaglanden, en de heer J.M. Storm(R), directeur bij Bouter B.V., het convenant “horizontaal toezicht” ondertekend.
Wat is horizontaal toezicht?
In onze moderne samenleving is samenwerking de sleutel om te
komen tot kwaliteit. In productieprocessen is het belangrijk dat
voortbrengingsketens optimaal op elkaar zijn afgestemd om snelle
doorlooptijden, lage kosten en een goede kwaliteit te waarborgen. Dat
geldt ook voor het fiscale proces: de hele administratieve keten van
transactie tot aangifte en aanslag is een keten waarin de ondernemer, de
fiscale dienstverlener en de Belastingdienst een rol spelen.
Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst in het toezicht
samenwerking veel meer centraal zetten. Dat betekent afstemming
vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf. Dat betekent ook
gebruikmaken van de kwaliteit die er in de keten is, afspraken maken
over die kwaliteit en dubbel werk voorkomen. Samenwerken staat dus
centraal: ieder vanuit zijn eigen rol, maar wel gericht op een goede
uitvoering van de belastingwetten op een efficiënte manier en op een
manier waarbij de belastingplichtige weet waar hij aan toe is.

Met deze samenwerking formaliseren Bouter en de Belastingdienst hun open relatie en het onderstreept het vertrouwen van de belastingdienst in de organisatie en administratieve processen van Bouter.
Een dergelijke manier van werken past helemaal binnen het MVO-beleid en de ISO 9001-, 14001- en VCA certificering van Bouter.
Bouter is bijzonder blij met de ondertekening van het convenant. Het geeft aan dat het kwaliteitssysteem en alle administratieve processen op orde zijn. Hierdoor zijn wij een betrouwbare partner voor de Belastingdienst, onze klanten en leveranciers.
Bouter en de Belastingdienst tekenen convenant “horizontaal toezicht”