Maatwerk in Grootkeukens
  •   Meer dan 40 Jaar ervaring
  •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
  •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
  •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

Bouter start actie voor 8e editie Serious Request

07-12-2011 14:07
Van 18 t/m 24 december 2011 wordt de 8e editie van Serious Request gehouden.
3FM Serious Request is een samenwerking van 3FM en het Nederlandse Rode Kruis.
3 DJ's sluiten zich vrijwillig op in een Glazen Huis (dit jaar in Leiden) en draaien de week voor kerst request plaatjes voor geld. Op een nuchtere maag! Tegelijkertijd informeren de DJ's het publiek over de noodzaak van de actie.

2011 is alweer de achtste editie van 3FM Serious Request. Inmiddels is dus zeven keer aandacht besteed aan een stille ramp, heel veel geld opgehaald voor Het Rode Kruis en mooie radio gemaakt.

Stille ramp 2011: Moeders die er alleen voor staan door oorlog
Meer dan 10 miljoen moeders zijn geraakt door oorlog en staan alleen voor de zorg van hun gezin.

3FM en het Rode Kruis zetten zich elk jaar samen in, om een stille ramp onder de aandacht te brengen. 3FM Serious Request 2011 vraagt aandacht voor moeders die geraakt zijn door
oorlog- of conflictsituaties. Vanuit het Glazen Huis focust 3FM zich op deze drijvende maar zeer kwetsbare kracht van het gezin.

In tenminste vijfentwintig landen ter wereld worden moeders ongevraagd getroffen door oorlog en conflicten. Vaak raken ze alles kwijt. Ze moeten vluchten en zijn kwetsbaar voor seksueel geweld. Weg van huis hebben ze geen eten, geen schoon drinkwater en geen gezondheidszorg meer. Door geweld is hun man vaak omgekomen of vermist, het huis verwoest en de oogst mislukt. Ze staan alleen in de zorg voor hun gezin.

Het Rode Kruis helpt deze moeders met essentiële, primaire zaken als onderdak, medische hulp en noodhulpgoederen zoals voedsel, drinkwater, zeep en keukengerei. Maar ook met het verdienen van een eigen inkomen en het terugvinden van, in de chaos vermiste, familieleden.

3FM Serious Request en het Rode Kruis scheppen hiermee de mogelijkheid deze moeders net dat steuntje in de rug te geven zodat ze weer op eigen benen kunnen staan met zicht op de toekomst. Bouter B.V. heeft besloten een steentje bij te dragen hieraan en heeft een gift overgemaakt op giro 661 ten name van het Rode Kruis.

Om deze gift mogelijk te maken hebben wij het volgende ondernomen.
Dit jaar is besloten geen kerstkaarten naar relaties te sturen. Dit besluit heeft een tweeledig karakter:
  • In het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) achten wij het weinig verantwoord een grote hoeveelheid papier te laten bedrukken om iedereen prettige feestdagen te wensen. Wij zijn van mening dat wij deze wens ook via onze website www.bouter.nl kunnen communiceren.
  • Al jarenlang is het bij Bouter de gewoonte kerstkaarten te sturen waarvan voor elke kaart een bedrag ten goede komt aan een “goed doel”. Dit bedrag is dit jaar onderdeel van onze gift.
Wij spreken de wens uit dat Serious Request en Het Rode Kruis met deze fantastische actie heel veel moeders die er alleen voor staan door oorlog, een hart onder de riem kunnen steken; en wij wensen de DJ’s Coen, Gerard en Timur veel succes in Het Glazen Huis in Leiden.
Bouter start actie voor 8e editie Serious Request