Maatwerk in Grootkeukens
  •   Meer dan 40 Jaar ervaring
  •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
  •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
  •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

Tekenwerk

De tekenafdeling beschikt Autocad-tekenaars. Deze hebben allen een ruime ervaring met het maken van indelingsvoorstellen voor grootkeuken-, spoelkeuken- en uitgifteruimtes. Hierbij wordt gelet op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbaar gestelde bouwkundige situatie.
 
Tekenkamer

Tekenkamer
Vergader

Vergader
 
De wensen van de opdrachtgever worden in het ontwerp zo goed mogelijk vertaald, rekening houdend met routing, ARBO, HACCP en bouwkundige aspecten. Om het ontwerp te verduidelijken worden van bijzondere items aanzichten toegevoegd.
3D-presentaties in combinatie met animaties behoren tot de mogelijkheden.

Na opdracht worden er van de goedgekeurde ontwerptekening een of meerdere technische tekeningen vervaardigd, waarop alle benodigde technische aansluitgegevens ten behoeve elektra, gas, water en riolering worden aangegeven. De bouwkundige installateurs kunnen alle benodigde informatie van deze tekening betrekken. Voor de custom-made meubelen worden fabricage- en detailtekeningen vervaardigd.

Heeft u het voornemen om te renoveren of nieuwbouw te plegen, dan zijn wij graag bereid onze ervaring met u te delen in de vorm van een voorlopig ontwerp.